Abonneren

De Quarter verschijnt zes keer per jaar. Het tarief voor een abonnement op De Quarter bedraagt voor Nederland € 46,00 en voor Europa € 65,00, inclusief 6% BTW en verzendkosten. Abonnementen zijn tot wederopzegging voor onbepaalde tijd geldig en worden elk opeenvolgend jaar automatisch voor een periode van 12 maanden verlengd tegen het dan geldende abonnementstarief. Opzegging van het abonnement kan alleen schriftelijk geschieden, met inachtneming van de opzegtermijn van 30 dagen vóór ingang van de nieuwe abonnementsperiode.


error: Content is protected !!