26/11/2019 – Op de Algemene Ledenvergadering van de FEI welke vanaf 16-19 november in Moskou plaatshad zijn een aantal beslissingen genomen die ook voor de discipline Reining van belang zijn.
FEI en de NRHA hebben een ‘Memorandum van Overeenstemming’ ondertekend inhoudende -onder andere- dat is overeengekomen dat Reining onder de FEI vlag blijft bestaan.
Vanaf 1 januari 2021 geldt voor elke atleet te paard dat op FEI evenementen uitsluitend gereden mag worden met een beschermend hoofddeksel. Dat betekent dat de traditionele dressuur- en westernhoed van het toneel verdwijnen. De invloed hiervan op deelname FEI Reining evenementen zal de tijd leren.
De FEI Wereld Kampioenschappen, voorheen verzameld in de Wereld Ruiter Spelen, worden in 2022 over meerdere locaties verdeeld. De FEI Wereld Kampioenschappen Springen, Dressuur, Para Dressuur en Voltige zijn toegewezen een locatie in Herning, Denemarken en de FEI Wereld Kampioenschapen Eventing en Vierspan aan een locatie in Pratoni del Vivaro in Italië. Het FEI Wereld Kampioenschap Reining ia (vooralsnog) aan geen enkele locatie toegewezen.
Bezoek www.fei.org voor gedetailleerde informatie over de Algemene Ledenvergadering.

©2019 De Quarter


error: Content is protected !!